N 38/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!!! Stavební pozemek v obci Stratov (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 404/165 (orná půda) o výměře 841 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 545, v katastrálním území a v obci Stratov, okres Nymburk, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.

Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu.
Lokalita: Stratov , Středočeský
Datum konání: 25.6.2015 v 15:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  400.000,- Kč  650.000,- Kč  120.000,- Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz