N 74/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl 1/2 na rodinném domě v obci České Budějovice - Třebotovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 2465: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně
stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, betonový základ. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Stav domu je průměrný. Stáří domu odhaduji na cca 50 roků. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, a plyn.
Lokalita: Třebotovice, Jihočeský
Datum konání: 25.6.2015 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,-Kč  850.000,-Kč  180.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz