N 35/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Kačice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 14: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný, smíšené zdivo. Má sedlovou střechu, krytina je z živičného šindele, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, z poloviny chybějící. Okna jsou převážně dřevěná špaletová, částečně plastová, fasáda je z převážně části novodobá rýhovaná, částečně cementový postřik. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. U domku se nacházejí vedlejší stavba a přízemní stavba výměnku. Stav domu je průměrný. Stáří domu odhaduji na nejméně 80 roků, byla provedena modernizace. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci.
Lokalita: Kačice, Středočeský
Datum konání: 15.7.2015 v 11:30   ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  900.000,-Kč  1.300.000,-Kč  230.000,-Kč  Kačice  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz