D 83/2014 - Komerční areál v obci Břeclav (on-line)
Popis: Komerční areál: sestávající s několika pozemků a nadzemních objektů. Areál je součástí bývalého areálu MUNA Poštorná, který se nachází na okraji zastavěného území města, při silnici k hraničnímu přechodu s Rakouskem. Jde o oplocený areál. Nacházejí se zde ocelové haly, sloužící ke skladování, a dále dle evidence v KN rozestavěný administrativní objekt, který je zcela dokončen, není však dosud zkolaudován. Areál je využíván ke zpracování a recyklaci stavebního odpadu. Rozestavěná administrativní budova je zděným objektem, který je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Základy jsou betonové, s izolací, zdivo je z různých materiálů (předchozí využití areálu bylo jako stavebniny, takže byly použity zbytkové materiály). Krov je dřevěný sedlový, krytina je z pálené tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou
z pozinkovaného plechu. fasáda je zateplená, okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou plné a prosklené do ocelových zárubní. Podlahy jsou z dlažby. WC je splachovací, sprchový kout, kancelářské kuchyňky. Schody jsou betonové s povrchem z dlažby. Vytápění je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Objekt je napojen na elektřinu, vodu z vlastní studny, kanalizace do jímky. Objekt je ve výstavbě od roku 2008. Ačkoliv je dokončen, není dosud zkolaudován. Skladovací hala na pozemku pč.3281/54 je ocelová hala s plechovým opláštěním. Základy jsou z betonových patek, podlaha je hliněná. Jiné vybavení chybí. Hala byla montována z použitých materiálů. Hala je v užívání od roku 2009. Druhá skladovací hala na pozemku p.č.3281/51 je ocelová hala s plechovým opláštěním. Základy jsou z betonových patek, podlaha je hliněná. Jiné vybavení chybí. Hala byla montována z použitých materiálů. Hala je v užívání od roku 2009.
Areál je k datu místního šetření pronajat.
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský
Datum konání: 25.6.2015 v 15:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.134.000,-Kč  3.200.000,-Kč  200.000,-Kč  2.134.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz