N 40/2015 - Rodinný dům v obci Lhota (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 10: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly částečně změřeny a částečně odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, zřejmě nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo, kamenný základ. Má polovalbovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Stav domu je špatný, s ohledem na stav odhaduji stáří na nejméně 90 roků. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu a veřejný vodovod. Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba s garáží, ve stavu k demolici.
Lokalita: Lhota u Dřís, Lhota, Středočeský
Datum konání: 5.8.2015 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  375.000,-Kč  750.000,-Kč  110.000,-Kč  528.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz