D 22/2015 - Restautrace v obci Smilkov (on-line)
Popis: Objekt restaurace č.p. 8: je samostatně stojící objekt restaurace, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný. Má sedlovou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod je
instalován, klempířské prvky jsou chybějící - odcizené. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je vápenná hladká. Vnitřní dveře jsou náplňové do ocelových zárubní. Podlahy jsou z dlažby, PVC, dřevěné plovoucí a z betonu. Schody jsou železobetonové s povrchem z dlažby. Vybavení kuchyně je standardní do restaurace, se zanedbanou údržbou. Ze suterénu do přízemí je instalován výtah. WC jsou splachovací, pisoáry, umyvadla. V podkroví jsou i sprchové kouty. Vytápění v domě je lokální, elektrickými přímotopy. Teplá voda je z boilerů. Stav objektu je zhoršený, celkové vybavení je standardní. V roce 1993 byl na místě původního zemědělského stavení postaven objekt restaurace. Restaurace byla v provozu do roku 2009. Od té doby není užívána a je bez údržby. Objekt je napojen na elektřinu, vodu ze studny, kanalizace je svedena do septiku. Na pozemku se dále nacházejí porosty.
Lokalita: Kouty u Smilkova, Smilkov, Středočeský
Datum konání: 25.6.2015 v 15:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  935.000,-Kč  1.700.000,-Kč  110.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz