D 15/2015 - ½ autoservisu s pozemky a ¼ pozemků v obci Příbor (on-line)
Popis: LV č. 432:
Objekt bez čp/če je budova autoservisu. Je přízemní, nepodsklepená. Objekt je zděný, zdivo tl.40 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z živičných pásů, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Vrata jsou plechová dvoukřídlá. Podlahy jsou z dlažby a PVC. WC je splachovací, pisoár, koupelna se sprchovým koutem. Vytápění v budově je ústřední s plynovým kotlem. Teplá voda je z kotle. Stav budovy je průměrný, celkové vybavení je standardní. Objekt je z roku 1992. Budova je napojena na elektřinu, veřejný vodovod pouze z přípojky domu č.p.427 (nutnost vybudovat přípojku novou), plyn, kanalizace do jímky. Objekt autoservisu je součástí pozemku p.č. 2520/2.
Pozemek p.č. 2520/1 je zastavěnou plochou. Na pozemku se nachází rodinný dům č.p. 427 jiného vlastníka a vedlejší stavby k tomuto rodinnému domu. Tyto stavby nejsou předmětem ocenění. Pozemek p.č.2522 je příjezdovou komunikací se štěrkovým povrchem. Ostatní pozemky jsou zemědělského, popř. lesního charakteru, kdy s jiným využitím se v platném územním plánu nepočítá.
LV č. 2316:
Pozemky p.č. 2521 a 2523 jsou pozemky ve funkčním celku s rodinným domem č.p.427. Pozemek p.č. 2547 je příjezdovou komunikací se štěrkovým povrchem.
Lokalita: Příbor, Moravskoslezský
Datum konání: 15.7.2015 v 14:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  430.000,-Kč  645.000,-Kč  120.000,-Kč  1.825.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz