N 79/2005 - Rodinný dům v Jívové
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový koncový, který je jednopodlažní, s částečným podsklepením a s podkrovím v sedlové střeše. Do domu se vchází hlavním vstupem z čelní strany. Hlavní vstup ústí do domu ústí do chodby se schodištěm, které vede do podkroví a do sklepa. Z chodby je přístup do sklepa, do kuchyně, dvou obytných místností a dále do navazujícího příslušenství. V podkroví jsou další dva obytné pokoje a chodba se schodištěm. Část půdního prostoru je volná. V domě je jedna bytová jednotka (4+1) s příslušenstvím.
Lokalita: Jívová, okres Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 25.10.2005 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  550.000,- Kč  1.100.000,- Kč  160.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz