D 28/2015 - Zemědělská usedlost v obci Březnice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 37: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení, dle informací od objednatele ocenění a z informací realitní inzerce. Oceňovaná nemovitost je zemědělskou usedlostí. Usedlost se skládá z obytné části a hospodářských staveb. Tyto stavby spolu s pozemky tvoří jeden funkční celek. Pozemky ve zjednodušené evidenci se nacházejí mimo zastavěné území obce. Obytná část usedlosti je zděná, částečně podsklepená, s jedním nadzemním podlažím. Objekt je zděný, zdivo tl. přes 80 cm. Krov je dřevěný sedlový, krytina je z pálené tašky, bleskosvod není instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, ze zahrady chybějící. Fasáda je vápenná hladká, okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní dveře jsou svlakové, plné a prosklené. Podlahy jsou z
betonu, dlažby, a parket. Kuchyň je s linkou, sporák. Vytápění je lokální elektrickými přímotopy, alternativně z krbových kamen. Teplá voda je z boilerů. Schody na půdu jsou betonové bez povrchu. Dispozičně jde o byt 2+1. Objekt je z roku 1890, v roce 1975 proběhla částečná modernizace domu, zejména interiéru. Dům je napojen na elektřinu, vodu ze studny a kanalizaci do jímky. K obytné části usedlosti náleží i hospodářské budovy zemědělského charakteru, v celkově zhoršeném stavu, k opravám. Pozemky ve zjednodušené evidenci - PK, se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jsou zemědělského charakteru, popř. s porosty.
Lokalita: Březnice u Bechyně, Březnice, Jihočeský
Datum konání: 15.7.2015 v 15:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  800.000,-Kč  1.200.000,-Kč  100.000,-Kč  800.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz