D 90/2013 - Komerční areál v obci Bystřice (on-line)
Popis: LV č. 3721:
Hlavní budova č.p. 321 je samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Je zděný a vyzdívaný, střecha je sedlová a pultová, krytina je z vlnovky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou náplňové do ocelových zárubní. Podlahy jsou z laminátu a betonu. Vybavení kuchyňky není. WC jsou splachovací, koupelny se
sprchovými kouty. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem s dodávkou plynu z plynového podzemního zásobníku, alternativně kotlem na pevná paliva. V objektu se nacházejí převážně skladovací prostory, zbytek jsou kanceláře a zázemí pro pracovníky. Stav objektu je dobrý, vznikl přestavbou a nástavbou z původního
skladu, starého 51 roků, stáří po přestavbě 8 roků. Dle § 28 je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se celá stavba podle převažujícího účelu užití. Dle § 29 je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně
odlišných konstrukčních systémů, zohlední se odlišnost druhu konstrukce v samostatném ocenění odlišných částí stavby podle příslušných ustanovení této vyhlášky. Vzhledem k tomu, že administrativní část objektu je zděná a skladová část je vyzdívaná, nelze hovořit o podstatně odlišných konstrukčních systémech. Stavba je tedy jako celek posuzována jako zděná. Stavba není pronajata, ale je oceňována jako pronajmutelná (§31 odst.1)
Budova bez č.p.je ve velmi špatném stavu, bez možnosti užívání.
LV č.4173: Spoluvlastnický podíl na přilehlé komunikaci.
LV č.4172: Spoluvlastnický podíl na přilehlé komunikaci.
Lokalita: Bystřice nad Olší, Bystřice, Moravskoslezský
Datum konání: 15.9.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  5.000.400,-Kč  7.500.550,-Kč  300.000,-Kč  12.925.400,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz