N 52/2015 - Rodinný dům v obci Vinařice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 74: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly částečně změřeny, částečně odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo s kamenem. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová, částečně opadaná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Stav domu je zhoršený, stáří odhaduji na nejméně 120 roků. Rodinný dům je napojen na elektřinu, vodu ze studny, možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizace do jímky. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby a garáž, vše ve zhoršeném stavu.
Lokalita: Vinařice u Loun, Vinařice, Ústecký
Datum konání: 23.9.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,-Kč  600.000,-Kč  90.000,-Kč  330.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz