N 51/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Garáž a podíl na pozemcích v obci Bukovina u Čisté (on-line)
Popis: LV č.164:
Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt garáže, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Garáž je zděná z cihelných bloků. Má pultovou střechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, fasáda je břízolitová. Vrata jsou dvoukřídlá dřevěná. Objekt garáže byl kolaudován v roce 1992. Objekt garáže je užíván spolu s rodinným domem č.p.63.
LV č.73:
Pozemek p.č. st.156 se nachází pod objektem garáže na LV č.164. Pozemky p.č.83/10, 567 a 568 se nacházejí ve funkčním celku s rodinným domem č.p.63. Pozemky p.č.958/1 a 958/2 jsou nezpevněnou polní komunikací. Ostatní pozemky na LV jsou zemědělskými pozemky a s jiným využitím se nepočítá.
Lokalita: Bukovina u Čisté, Liberecký
Datum konání: 23.9.2015 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  210.000,-Kč  420.000,-Kč  60.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz