D 32/2015 - Pozemky v obci Janská (on-line)
Popis: Pozemky: se nalézají v okrajové části obce Jánská na jejím katastrálním území v okresu Děčín. Pozemky jsou přístupné z místní veřejné komunikace. Jánská má charakter obce, leží v sousedství města s počten 5-10 tis. obyvatel. V obci nejsou k oceňovaným nemovitostem provedeny veřejné rozvody inženýrských sátí, krom elektřiny. Není zde policie, zdravotní středisko, není zde pošta. Počet obyvatel je 193 podle malého lexikonu obcí na rok 2014. Průměrná cena zemědělských pozemků je 4,16 Kč/m2 . Obec je bez většího významu. Obec se
nachází na trojmezí národních parků - České středohoří, Labské pískovce a Lužické hory. Obcí protékají tři toky z nichž nejznámější je řeka Kamenice, která zde vytvořila nádherný kaňon zvaný Rabštejnské údolí.
Pozemek par. č. 132/3 je veden jako lesní. Pozemek je zarostlý náletovými porosty. Lesní dřevina byla pravděpodobně vytěženy někdy v minulosti. Pozemek oceňuji jako zemědělský sousední pozemek.
Prakticky na všech oceňovaných pozemcích se nalézají nálety listnatých stromů, torza ovocných stromů. Porosty nejsou běžně ošetřovány a jejich cena celkem je odhadnuta na hodnotu palivového dříví a to 25 000,- Kč.
Ocenění věcných břemen.
Pozemky par. č. 118/1 a 131/4 jsou zatíženy věcným břemenem práva jízdy a chůze ke st. par. č. 188 a 131/2. Toto právo prakticky neomezuje činnosti oceňovaných pozemků a oceněno jednorázovou cenou dle zákona.

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 1.9.2015 v 10:00 hodin
2. termín dne 2.9.2015 v 14:00 hodin
Sraz na prohlídku předmětu dražby je v kanceláři dražebníka na adrese: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, 1. poschodí.
Na prohlídku se objednejte u paní Jany Starkové, telefon: 605 988 779, je možný sraz přímo před předmětem dražby.
Lokalita: Jasnká, Ústecký
Datum konání: 9.9.2015 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  164.000,-Kč  164.000,-Kč  49.000,-Kč  169.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz