N 57/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 2+1 v obci Praha-Karlín (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 52/16: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací z KN. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka původní dispozice 1+1, nyní 2+1 (kuchyň je v koupelně), nacházející se v 6. nadzemním podlaží zděného objektu s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. Má sklonitou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou standardní. WC je splachovací, koupelna s vanou. Vytápění je lokální. Výtah v domě není. Schody jsou betonové s terasovým povrchem. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Bytový dům se nachází v zahuštěné zástavbě s příchodem přes dva domovní průjezdy.
Lokalita: Karlín, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 7.10.2015 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,-Kč  1.750.000,-Kč  230.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz