N 10/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Tři Dvory (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 116: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových
podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, zřejmě nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný. Má sklonitou střechu, krytina je z hliníkového plechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Dům je zřejmě se dvěma byty. Stav domu je průměrný. Stáří domu odhaduji s ohledem na stav na cca 40 roků. Dům je zřejmě napojen na kompletní infrastrukturu. Na pozemcích se dále nacházejí vedlejší stavby a porosty.
Lokalita: Tři Dvory, Středočeský
Datum konání: 4.11.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.305.000,- Kč  2.610.000,-Kč  260.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz