N 80/2005 - Rodinný dům v Říkovicích u Přerova
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový koncový, který je dvoupodlažní, pravděpodobně bez podsklepením a bez podkroví. Do domu se asi vchází hlavním vstupem z dvorní (boční) strany. V domě je asi jedna bytová jednotka (asi 4+1) s příslušenstvím. Vedle rodinného domu vlevo se nachází stavba bývalého mlýna. Stavba je třípodlažní, pravděpodobně bez podsklepení a bez podkroví. Mlýn pravděpodobně dlouhodobě neslouží svému původnímu účelu.Znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti, ani na oceňované pozemky.
Lokalita: Říkovice, okres Přerov, Olomoucký kraj
Datum konání: 15.11.2005 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  250.000,- Kč  500.000,- Kč  75.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz