N 62/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Mnichovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 50: se nachází mezi souvislou zástavbou obce mezi obytnými objekty u místní zpevněné komunikace. V místě je možnost napojení na rozvod zemního plynu a přípojku elektro. Hlavní stavba je přízemní podsklepený samostatně stojící domek. Domek má provedenou přípojku vody z vlastní studny a odkanalizování do jímky. V domku je rozvod el. proudu 220/380. Vytápění je ústřední teplovodní s kotlem na tuhá paliva a elektro. Pozemek má nepravidelný tvar a je po celém obvodu oplocen. Rodinný domek je zděný, s mírně sklonitou střechou. Domek byl postaven v roce 1982. Stav je dobrý, během životnosti probíhala běžná údržba. Objekt slouží pro bydlení.
Lokalita: Božkov u Mnichovic, Mnichovice, Středočeský
Datum konání: 4.11.2015 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.800.000,-Kč  3.600.000,-Kč  260.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz