N 64/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Praha-Satalice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 240: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových
podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný. Má plochou střechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je vápenná hladká, v horším stavu. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Dům je pravděpodobně dvoubytový. Stav domu je zhoršený, údržba je nedostatečná. Stáří domu odhaduji na přibližně 40 roků. Předpokládám, že dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci i plyn.
Lokalita: Satalice, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 26.11.2015 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.500.000,-Kč  4.900.000,-Kč  260.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz