N 81/2005 - Rodinný dům v Chocni
Popis: Nemovitost je umístěna jako samostatný objekt v nepravidelné zástavbě Dukelské ulice, u místní komunikace procházející touto okrajovou částí města. Od ulice je oddělena chodníkem, zeleným pásem a předzahrádkou. Jde o přízemní, částečně podsklepený objekt, se sedlovou střechou, s plným využitím podkrovními místnostmi. V domě jsou dvě bytové jednotky, obě obsazené. Znalci nebyl umožněn vstup na pozemky a do vlastní nemovitosti.
Lokalita: Choceň, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum konání: 6.12.2005 v 14:30 hod, salonek hotelu Florida, T. G. Masaryka 93, 562 00 Ústí nad Orlicí.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  800.000,- Kč  1.600.000,- Kč  240.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz