D 50/2015 - Soubor obytných jednotek a ateliéru v obci Praha – Dejvice (on-line)
Popis: Předmětem dražby je soubor nemovitostí, který se draží jako jeden celek:

• Bytová jednotka č. 2702/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 9784, vymezená v bytovém domě č.p. 2702 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, stojícím na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1588/5259 na společných částech bytového domu č.p. 2702 zapsaného na listu vlastnictví č. 9783, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1588/5259 na pozemku parc. č. 2173/12 o výměře 231 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.


• Bytová jednotka č. 2702/2 zapsaná na listu vlastnictví č. 9784, vymezená v bytovém domě č.p. 2702 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, stojícím na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1588/5259 na společných částech bytového domu č.p. 2702 zapsaného na listu vlastnictví č. 9783, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1588/5259 na pozemku parc. č. 2173/12 o výměře 231 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.

• Bytová jednotka č. 2702/3 zapsaná na listu vlastnictví č. 9784, vymezená v bytovém domě č.p. 2702 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, stojícím na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2083/5259 na společných částech bytového domu č.p. 2702 zapsaného na listu vlastnictví č. 9783, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2083/5259 na pozemku parc. č. 2173/12 o výměře 231 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9783,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.


• Pozemek parc. č. 2172/7 (zahrada) o výměře 179 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Pozemek parc. č. 2172/9 (zahrada) o výměře 43 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Pozemek parc. č. 2172/11 (zahrada) o výměře 104 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Pozemek parc. č. 2172/12 (zahrada) o výměře 450 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Pozemek parc. č. 2173/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 121 m2,
Na pozemku stojí stavba č.p. 2706 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice,
• Pozemek parc. č. 2173/9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 96 m2,
Na pozemku stojí stavba č.p. 2705 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice,
• Pozemek parc. č. 2173/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 106 m2,
Na pozemku stojí stavba č.p. 2703 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice,
• Pozemek parc. č. 2173/14 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
• Pozemek parc. č. 2173/15 (ostatní plocha) o výměře 35 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
• Pozemek parc. č. 2173/17 (ostatní plocha) o výměře 29 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
• Pozemek parc. č. 2173/18 (ostatní plocha) o výměře 36 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
• Pozemek parc. č. 2173/19 (ostatní plocha) o výměře 11 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
• Pozemek parc. č. 2173/20 (ostatní plocha) o výměře 33 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka,
• Stavba č.p. 2703 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, stavba stojí na pozemku parc. č. 2173/11,
• Stavba č.p. 2705 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, stavba stojí na pozemku parc. č. 2173/9,
• Stavba č.p. 2706 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, stavba stojí na pozemku parc. č. 2173/8,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1833, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.


• Bytová jednotka č. 2732/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 9586, vymezená v bytovém domě č.p. 2732 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, stojícím na pozemku parc. č. 2173/5 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1587/5147 na společných částech bytového domu č.p. 2732 zapsaného na listu vlastnictví č. 9585, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/5 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1587/5147 na pozemku parc. č. 2173/5 o výměře 365 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9585,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.


• Jednotka č. 2732/5 (jiný nebytový prostor) zapsaná na listu vlastnictví č. 9586, vymezená v bytovém domě č.p. 2732 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, stojícím na pozemku parc. č. 2173/5 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 426/5147 na společných částech bytového domu č.p. 2732 zapsaného na listu vlastnictví č. 9585, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/5 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 426/5147 na pozemku parc. č. 2173/5 o výměře 365 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9585,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.


• Spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na pozemku parc. č. 2172/39 (zahrada) o výměře 1289 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 9619, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.


• Spoluvlastnický podíl o velikosti 9/13 na pozemku parc. č. 2172/13 (zahrada) o výměře 391 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti 9/13 na pozemku parc. č. 2173/1 (ostatní plocha) o výměře 1354 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá kulturní památka,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti 9/13 na pozemku parc. č. 2173/6 (ostatní plocha) o výměře 37 m2, způsob využití jiná plocha,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 9620, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.


• Spoluvlastnický podíl o velikosti 12/13 na pozemku parc. č. 2172/3 (zahrada) o výměře 2874 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 9841, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.

Detailní informace o dražebných nemovitostech a znalecké posudky naleznete na www.okdrazby.cz
Lokalita: Dejvice, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 19.11.2015 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  56.000.000,- Kč  84.000.000,-Kč   6.600.000,-Kč  58.965.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz