D 59/2015 - Zahradní chata v obci Přerov - Lověšice (on-line)
Popis: Zahradní chata č.e. 23: je samostatně stojící objekt zahrádkářské chaty, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný a dřevěný. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementové vlnovky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní vybavení není. Objekt je evidentně vykraden. Stav chaty je špatný. Na pozemcích se nacházejí neudržované porosty. Celá nemovitost je evidentně delší dobu neužívána.
Lokalita: Lověšice, Přerov, Olomoucký
Datum konání: 10.11.2015 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  560.000,-Kč  1.200.000,-Kč  160.000,-Kč  Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz