D 48/2015 - Garáž v obci Ondřejov + 1/6 pozemků v obci Velké Popovice (on-line)
Popis: LV č. 731: Garáž: je řadový krajní přízemní objekt, zděný, má plochou střechu, krytina je z lepenky. Klempířské prvky chybějí, fasáda je z omítky, okno chybí, vrata jsou plechová. Je zavedena elektřina, jinak je garáž bez vybavení. Stav garáže je zhoršený, údržba nedostatečná. LV č. 1145: Pozemky: se nacházejí mimo zastavěné území obce. Některé pozemky jsou zemědělsky využívány, na některých se nacházejí porosty a jsou tedy hospodářsky nevyužitelné. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nejde o komerčně využitelné porosty, nejsou oceňovány. Výjimkou je pozemek p.č.463/34, který je lesním pozemkem s využitelnými porosty. S jiným, než současným, využitím pozemků se neuvažuje.
Lokalita: Ondřejov-Středočeský; Velké Popovice - Středočeký
Datum konání: 26.11.2015 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  170.000,-Kč  170.000,-Kč  50.000,-Kč  170.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz