D 64/2015 - Orná půda v obci Tršice (on-line)
Popis: Zemědělský pozemek - orná půda. Pozemek je obdélníkového tvaru, mírně sklonitý s expozicí západní. Pozemek je ze severní strany přístupný z komunikace, která má asfaltový povrch. Podle sdělení Stavebního úřadu Tršice, je pozemek v nezastavitelném území s využitím pro extenzivní využití.
Lokalita: Přestavlky, Tršice, Olomoucký
Datum konání: 19.11.2015 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  348.950,-Kč  348.950,-Kč  100.000,-Kč  348.950,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz