N 73/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Olešník (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 133 Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací od objednatele ocenění. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, laminátu a koberců. V domě je byt dispozice 4+1, s garáží, vybavení kuchyně je s linkou a sporákem, WC je splachovací, koupelna je s vanou a umyvadlem. Vytápění v domě je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Stav domu je průměrný, celkové vybavení je standardní. Dům je užíván od roku 1986. Dům je napojen na elektřinu, veřejný
vodovod, kanalizaci. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba, studna, skleník a porosty.
Lokalita: Olešník, Jihočeský
Datum konání: 14.1.2016 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  995.000,-Kč  1.990.000,-Kč  220.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz