N 77/2005 - Horský hotel ve Velkých Karlovicích
Popis: Jedná se o budovu volně stojící, která je v části dvoupodlažní s podkrovím v sedlové střeše a v další části je dvoupodlažní nedokončená, bez zastřešení. Do objektu se vchází hlavním vstupem z čelní strany a dalšími vedlejšími vstupy z boční strany do komunikačních prostor.
Ubytovací část nedokončené stavby hotelu má třítraktovou dispozici se středovou chodbou a s ubytovacími prostory po obou stranách chodby. V 1.NP jsou situovány prostory restaurace, výčepu, kuchyně a potřebného příslušenství, vstupní hala a středová chodba se schodištěm, dále též ubytovací pokoje a také vestavěná garáž. Ve 2.NP pak jsou situovány středová chodba se schodištěm a ubytovací pokoje s příslušenstvím po obou stranách chodby. Ve 3.NP, které je celé podkrovní, je ze severovýchodní strany objektu navržena chodba a na jihozápadní stranu je pak situována řada pokojů s příslušenstvím. V nedokončené přistavěné části s vnitřním bazénem měla být asi situována ještě část s barem a potřebným příslušenstvím. Znalci nebylo vlastníkem nemovitosti umožněno provést řádné místní šetření, a to tím, že vlastník se nedostavil k místnímu šetření a neposkytl znalci žádné potřebné bližší údaje. Vstup do vlastní nemovitosti a na pozemek je volný.
Lokalita: Malé Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín, Zlínský kraj
Datum konání: 20.12.2005 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  400.000,- Kč  600.000,- Kč  120.000,- Kč  400.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz