D 72/2015 - Rodinný dům v obci Vojnův Městec (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 241: je situována v lokalitě se zástavbou rodinnými domy v obci Vojnův Městec, katastrální území Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou. Jedná se o rodinný dům č.p. 241 s pozemky parc. č. St. 279, 47/8. Objekt je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Dům má sedlovou, z části valbovou střechu. Stavebně - technický stav stavby je dobrý a odpovídá stáří stavby, byla prováděna běžná údržba. Předpokládá se zateplení fasády a výměna oken za tepelně izolační. V obci je rozšířená občanská vybavenost a autobusová doprava. Přístup k parcele je po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Zastávka autobusu se nachází v docházkové vzdálenosti do 1000 metrů.
Oceňovaná stavba je částečně podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Jedná se o rodinný dům č.p. 241. Spolu s objektem jsou oceňovány pozemky o výměře 525 m2. K domu náleží kopaná studna o hloubce 10 metrů. Svislá nosná konstrukce domu je zděná, stropy jsou dřevěné trámové, dřevěný krov a valbová z části sedlová střecha. Objekt není zateplen. Odpady rodinného domu jsou svedeny do veřejné kanalizace obce. Vytápění je řešeno jako ústřední s plynovým kotlem, nebo lokálně pomocí krbových kamen. Zdroj teplé vody je v kombinaci se systémem vytápění. Dům byl postaven v roce 1939, poslední rozsáhlá rekonstrukce byla provedena v roce 2000. Stavebně - technický stav stavby je dobrý a odpovídá stáří stavby, byla prováděna běžná údržba. Předpokládá se zateplení fasády a výměna oken za tepelně izolační.
Studna – jedná se o kopanou studnu o hloubce 10 metrů. Stáří studny je 76 let.
Trvalé porosty – ovocné dřeviny, vinná réva a okrasné rostliny.
Pozemky – jedná se o dva pozemky: stavební parcela č. St. 279 o výměře 339 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. Parcela č. 47/8 o výměře 186 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako zahrada. Pozemky tvoří jednotný funkční celek. Příjezd a přístup je možný po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Zastávka autobusu se nachází v docházkové vzdálenosti do 1000 metrů.
Lokalita: Vojnův Městec, Vysočina
Datum konání: 17.12.2015 v 14:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  900.000,-Kč  1.400.000,-Kč  75.000,-Kč  900.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz