D 69/2015 - Rekreační chata v obci Březová-Oleško (on-line)
Popis: Rekreační chata č.p. 1064: je situována v lokalitě se zástavbou rekreačními chatami v obci Březová-Oleško, katastrální území Oleško u Zvole, okres Praha-západ. Jedná se o chatu č.p. 1064 s pozemky parc. č. St. 441, 144/21. Objekt není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu. Chata má dispozici 3+1. Stavebně - technický stav chaty je dobrý a odpovídá stáří stavby. V obci je minimální občanská vybavenost, MHD a autobusová doprava. Přístup k parcele je po nezpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Z místa je dobrá dostupnost do centra obce.

Chata – není podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu. Jedná se o chatu č.p. 1064 o dispozici 3+1. Spolu s objektem jsou oceňovány pozemky o výměře 369 m2. K chatě náleží venkovní gril s udírnou a kopaná studna o hloubce 10 metrů. Svislá nosná konstrukce chaty je zděná, stropy jsou dřevěné trámové, dřevěný krov. Střecha je pokryta asfaltovými pásy. Okna a dveře jsou dřevěné. Vnitřní omítky jsou hladké, v sociálním zázemí doplněné keramickým obkladem. Objekt není zateplen. Odpady chaty jsou svedeny do septiku. Vytápění je řešeno jako lokální. Zdrojem teplé vody je bojler. Chata byla postavena v roce 1980. Stavebně - technický stav chaty je dobrý a odpovídá stáří stavby.
Studna – jedná se o kopanou studnu o hloubce 10 metrů s el. čerpacím zařízením. Stáří studny je 35 let.
Trvalé porosty – ovocné dřeviny, vinná réva a okrasné rostliny.
Pozemky – jedná se o dva pozemky: stavební parcela č. St. 441 o výměře 22 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. Parcela č. 144/21 o výměře 347 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako ostatní plocha. Pozemky tvoří jednotný funkční celek. Příjezd a přístup je možný po nezpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Z místa je dobrá dostupnost do centra obce.
Lokalita: Březová-Oleško, Středočeský
Datum konání: 17.12.2015 v 15:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  770.000,-Kč  970.000,-Kč  75.000,-Kč  Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz