D 82/2015 - Autobazar v obci Příbor (on-line)
Popis: Objekt č.p. 1595 je samostatně stojící objekt autobazaru, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Svislé konstrukce jsou na bázi dřevní hmoty, tzv. Unimo buňky, část jsou prvky jsou chybějící. Okna jsou dřevěná zdvojená, fasáda je rýhovaná, na přístavbě chybějící. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, laminátu a koberců. Schody v objektu nejsou. Ve stavbě se nacházejí kanceláře, sociální zázemí a v nedokončené přístavbě prostory pro výstavu vozidel. WC je splachovací, koupelna se sprchovým koutem. Vytápění je elektrickými přímotopy. Teplá voda je z boileru. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je podstandardní. Objekt je užíván od roku 2006, poté byla započata přístavba a provedena nová střecha. Tato rekonstrukce není dokončena. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod pouze z přípojky, vedoucí k domu č.p.427 (nutnost vybudovat novou vlastní přípojku), kanalizace je svedena do jímky. Objekt sloužil spolu s pozemkem jako autobazar. Stavba je v současnosti ve stavu, který neumožňuje pronájem.
Lokalita: Příbor, Moravskoslezský
Datum konání: 27.1.2016 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  700.000,-Kč  1.500.000,-Kč  190.000,-Kč  700.000,-Kč  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz