N 76/215 - Rodinný dům v obci Písařov (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 213: je samostatně stojící objekt, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, smíšené zdivo z cihel a kamene tl.45 až 80 cm. Má valbovou střechu, krytina je z pozinkovaného plechu, částečně chybějící, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, částečně dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová, z části odpadlá. V suterénu je sklep, v 1.nadzemním podlaží jsou prostory ve fázi počínající rekonstrukce, bez vybavení. V patře je již rekonstrukce pokročilejší, jsou provedeny rozvody vody a odpadů, částečně podlahy, rozvody vytápění. Jsou zde sprchové kouty bez baterií, umyvadla, dvě WC. Schody jsou kamenné. V rámci prováděné přestavby jde o změnu charakteru stavby z rodinného domu a na ubytovací objekt. V současném stavu není možné objekt užívat. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace do jímky. Objekt je zřejmě z roku 1935, v 80.letech došlo k přestavbě na kancelářské prostory. V roce 2007 byla zahájena, stále nedokončená, přestavba na ubytovací objekt. Celkový stav je zhoršený, kromě dokončení přestavby jsou nutné i údržbové práce, např. krytina, fasáda, apod. Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba dřevníku, ve stavu k odstranění, bez vlivu na obvyklou cenu.
Lokalita: Písařov, Olomoucký
Datum konání: 21.1.2016 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  590.000,-Kč  750.000,-Kč  170.000,-Kč  Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz