N 78/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl ¼ na pozemcích a ½ na garáži v obci Bukovina u Čisté (on-line)
Popis: • spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. St. 156 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 41 m2,
Na pozemku stojí stavba bez čp/če (garáž), zapsaná na LV 164 - stavba jiného vlastníka,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 83/10 (ostatní plocha) o výměře 10 m2, způsob využití manipulační plocha,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 507/3 (orná půda) o výměře 924 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 507/15 (orná půda) o výměře 2201 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 507/16 (orná půda) o výměře 202m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 507/17 (orná půda) o výměře 9923 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 507/19 (orná půda) o výměře 531 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 551/1 (trvalý travní porost) o výměře 2093 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 551/2 (trvalý travní porost) o výměře 8084 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 552/2 (trvalý travní porost) o výměře 1494 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 553 (trvalý travní porost) o výměře 477 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 554 (orná půda) o výměře 160 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 555 (trvalý travní porost) o výměře 290 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 556/1 (trvalý travní porost) o výměře 2216 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 557 (trvalý travní porost) o výměře 1370 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 558/1 (trvalý travní porost) o výměře 1172 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 558/2 (trvalý travní porost) o výměře 9189 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 558/3 (ostatní plocha) o výměře 80m2, způsob využití ostatní komunikace,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 558/4 (ostatní plocha) o výměře 402 m2, způsob využití ostatní komunikace,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 558/5 (ostatní plocha) o výměře 258 m2, způsob využití ostatní komunikace,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 558/6 (ostatní plocha) o výměře 14 m2, způsob využití ostatní komunikace,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 559 (trvalý travní porost) o výměře 2894 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 560 (trvalý travní porost) o výměře 234 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 567 (zahrada) o výměře 731 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 568 (zahrada) o výměře 648 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 572 (orná půda) o výměře 10161 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 958/1 (ostatní plocha) o výměře 572 m2, způsob využití ostatní komunikace,
• spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 958/2 (ostatní plocha) o výměře 81 m2, způsob využití ostatní komunikace,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 73, v katastrálním území a obci Bukovina u Čisté, okres Semily, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.


• spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na stavbě bez čp/če (garáž), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 156, pozemek zapsaný na listu vlastnictví č. 73 - pozemek jiného vlastníka,


jak je tato nemovitost zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 164, v katastrálním území a obci Bukovina u Čisté, okres Semily, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.
Lokalita: Bukoina u Čisté
Datum konání: 10.2.2016 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  150.000,-Kč  185.000,-Kč  45.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz