N 82/2005 - Rodinný dům ve Valašském Meziříčí
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový koncový, který je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše s polovalbou. Dům se nachází v obci Valašské Meziříčí, v katastrálním území Krásno nad Bečvou a situován je na stavební parcele číslo st. 595 v ulici „Podhoří”. Jedná se o dům nárožní na křižovatce ulic „Podhoří” a „Potůčky”. Do domu se vchází hlavním vstupem z dvorní strany. V domě se nachází jedna bytová jednotka s příslušenstvím (2+1). K domu byla na zahradě přistavěna ještě garáž pro osobní automobil.
Lokalita: Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj
Datum konání: 20.12.2005 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  660.000,- Kč  1.000.000,- Kč  190.000,- Kč  720.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz