N 13/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Jickovice (on-line)
Popis: Rodinný dům Varta č.p.7: Jde o samostatně stojící objekt, přízemní, s podkrovím, se sedlovou střechou. Krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou úplné. Fasáda je vápenná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Na pozemcích se dále nachází vedlejší stavby, porosty a venkovní úpravy. Ve funkčním celku se nachází pozemky p.č.st.131, st.149/1, st.152, p.č.1269/3. Přes cestu se nachází pozemky p.č.1210/5 a 1210/6. Tyto se dle územního plánu nacházejí v ploše smíšené obytné. Jsou tedy zastavitelné.

Pozemky:
Pozemky p.č.620 a p.č.1359/2 jsou vodními plochami, resp. rybníkem. Pozemky p.č.633/4, 633/5 a 641/2 jsou zemědělskými pozemky. Jsou ohrazeny, zřejmě jako výběh. Pozemek p.č.645/9 je lesním pozemkem. Všechny tyto pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. S jiným využitím se neuvažuje.
Lokalita: Jickovice, Jihočeský
Datum konání: 10.2.2016 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.250.000,-Kč  4.500.000,-Kč  250.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz