D 45/2015 - Lesní pozemky v obci Lhenice (on-line)
Popis: Pozemky:
Obec Vadkov je částí obce Lhenice. Nachází se cca 2 km jižně od městyse Lhenice, cca 30 km západně od města České Budějovice a cca 18 km jihovýchodně od města Prachatice. Jedná se o část městyse se středně rozvinutou infrastrukturou a s nízkou nabídkou občanského vybavení. Širší nabídka občanského vybavení je dostupná v Českých Budějovicích a v Prachaticích.
Oceňované pozemky parc. č. 131/30, parc. č. 131/40, parc. č. 651/8, parc. č. 651/26, parc. č. 740/47, parc. č. 740/51, parc. č. 740/61, parc. č. 740/75 a parc. č. 740/82 se nacházejí cca 300 - 1200 m jižně od okraje zastavěné části obce Vadkov. Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků tvaru úzkých pásů. Jsou svažité k východní straně. V terénu nejsou pozemky blíže ohraničené a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost (borovice, buk, jedle, smrk,...) různého věku. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.
Dle LHP je na pozemku parc. č. 740/75 porost: BO kmenovina s BK, SM+, věkově diferenc, (50-92 r.) Jednotlivé nárosty SM po ploše, výchova.
Pozemek parc. č. 740/51 je po těžbě se sporadickými nárosty BK, SM+, DB+, Zalesnění. Stáří porostu cca 1 rok.
Na pozemcích parc. č. 131/30 a parc. č. 131/40 se nachází řídká BO kmenovina s vtroušeným BK. Stará cca 68 let.
Lokalita: Vadkov, Lhenice, Jihočeský
Datum konání: 14.1.2016 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  534.000,-Kč  800.000,-Kč  150.000,-Kč  534.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz