D 65/2015 - Lesní pozemky v obci Bělkovice-Lašťany - opakovná dražba (on-line)
Popis: Lesní pozemek p. p. č. 1100/32 s lesním porostem oddělení, dílec, porost a porostní skupina 714D k8. Porost se nachází východně od zastavěné části obce v lokalitě Nad včelínem. Pozemek je trojúhelníkového tvaru. mírně sklonitý s expozicí jihozápadní. V porostu se nachází náletové dřeviny v druhu smrk, buk, dub. Bylinné patro tvoří porosty brusnice borůvky a ostružiníku. Údaje o lesním pozemku a lesním porostu byly převzaty z Osnov. Provedenou prohlídkou konstatuji, že údaje uvedené v Osnovách odpovídají skutečnosti. Lesní pozemek p. p. č. 1232/78 s lesním porostem oddělení, dílec, porost a porostní skupina 714Fa1 a porostní skupina 11. Porost se nachází východně od zastavěné části obce v lokalitě Nad včelínem. Pozemek je obdélníkového - podlouhlého tvaru sklonitý s expozicí jihovýchodní. Hranice pozemku jsou obtížně vylišitelné. Údaje o lesním pozemku a lesním porostu byly převzaty z Osnov. Provedenou prohlídkou konstatuji, že údaje uvedené v Osnovách odpovídají skutečnosti. Lesní pozemek p. p. č. 1232/120 s lesním porostem oddělení, dílec, porost a porostní skupina 715C b7 a porostní skupina 11. Porost se nachází východně od zastavěné části obce v lokalitě Domešovec. Pozemek je obdélníkového - podlouhlého tvaru z části sklonitý s expozicí jihovýchodní, část se nachází v hřebenové části. Hranice pozemku jsou obtížně vylíšitelné. V porostu se nachází náletoví dřeviny v druhu jedle bělokorá, smrk ztepilý, buk. Bylinné patro v horní části pozemku tvoří porosty brusnice borůvky. Údaje o lesním pozemku a lesním porostu byly převzaty z Osnov. Provedenou prohlídkou konstatuji, že údaje uvedené v Osnovách odpovídají skutečnosti. Lesní pozemek p. p. č. 1232/153 s lesním porostem oddělení, dílec, porost a porostní skupina 715 A e3. Porost se nachází východně od zastavěné části obce v lokalitě Domaševec. Pozemek je obdélníkového - podlouhlého tvaru výrazně sklonitý s expozicí jihovýchodní. Hranice pozemku jsou obtížně vylišitelné (v horní části hraniční kameny). Údaje o lesním pozemku a lesním porostu byly převzaty z Osnov. Provedenou prohlídkou konstatuji, že v porostu nejsou prováděny výchovné zásahy. V porostu je výskyt souší. Věk, zakmenění a zastoupení dřevin odpovídá údajům uvedeným v Osnovách
Lokalita: Lašťany, Bělkovice-Lašťany, Olomoucký
Datum konání: 14.1.2016 v 14:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  228.000,-Kč  340.760,-Kč  65.000,-Kč  308.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz