D 63/2015 - Lesní pozemky v obci Hlavatce - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Část obce Debrník se nachází cca 3 km jihovýchodně obce Hlavatce a cca 5 km od města Soběslav. Jedná se o obec se základní infrastrukturou a se základním občanským vybavením. Širší nabídka občanského vybavení je dostupná v Soběslavi. Oceňované pozemky parc. č. 377 a parc. č. PK 815 se nacházejí cca 700 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Debrník. Jedná se o sousedící pozemky dohromady tvořící obdélníkový tvar. Jsou svažité k jižní straně. Na severní straně jsou ohraničené ornou půdou a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází smíšený mladý lesní porost (smrk, dub, jilm, lípa) starý cca 25 let. Jedná se o hospodářský les. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes pozemky cizích vlastníků. Oceňované pozemky parc. č. 437 a parc. č. PK 1021 se nacházejí cca 1,1 km západně od okraje zastavěné části obce Debrník. Jedná se o nesousedící lesní pozemky nepravidelných tvarů. Jsou mírně svažité k západní straně. Pozemek parc. č. PK 1021 je na východní straně ohraničený ornou půdou a spolu s pozemkem parc. č. 437 je součásti okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 437 se nachází husté nálety BR, KR - vyřezat, staré cca 3 roky. Jedná se o hospodářský les. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes pozemky cizích vlastníků. Oceňované pozemky parc. č. PK 287, parc. č. PK 292, parc. č. PK 1652, parc. č. PK 1702, parc. č. PK 1703, parc. č. PK 1704, parc. č. PK 1711 a parc. č. PK 1712 se nacházejí cca 800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Debrník. Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků tvaru úzkých pásů. Jsou mírně svažité k severní straně. Pozemek parc. č. PK 287 je na jižní straně ohraničený ornou půdou a spolu s ostatními pozemky je součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází tyčovina až kmenovina stará cca 30-46 let. Jedná se o hospodářský les. Na pozemku parc. č. PK 1652 se nachází různověké nárosty BR, SM a dalších dřevin staré cca 10 let. V době oceňování byly pozemky využívané. Ke všem pozemkům je přístup po nezpevněné příjezdové cestě.
Lokalita: Debrník, Hlavatce, Jihočeský
Datum konání: 14.1.2016 v 14:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  800.000,-Kč  1.200.000,-Kč  230.000,-Kč  800.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz