N 84/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Hostivice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 129: Vlastník nemovitosti nebyl prohlídce přítomen. Prohlídky se účastnila kolegyně vlastníka, paní Jirglová. Údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry
byly odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný, smíšené zdivo tl. 90 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je vápenná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Vytápění je ústřední. Stav domu je dobrý. Jde o starší dům, který byl cca před 10 lety zrekonstruován. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby, kdy jedna slouží jako provozovna Salonu pro kočky a psy, a ve druhé bydlí rodina vlastníka.
Lokalita: Hostivice, Středočeský
Datum konání: 17.2.2016 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  3.750.000,-Kč  7.500.000,-Kč  260.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz