N 86/2015 - Rodinný dům v obci Tehov (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 232: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových
podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný. Má sedlovou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná Euro, fasáda je zateplená, na přístavbě garáže pak chybějící. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Vytápění je zřejmě ústřední. Stav domu je podprůměrný, údržba je horší. V domě se nebydlí. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Je možnost napojení na plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba přístřešku k posezení, zastřešený bazén a porosty. Hodnota příslušenství je zohledněna při stanovení obvyklé ceny nemovitosti. Přístup k domu je, kromě pozemků ve vlastnictví obce, také přes pozemky jiného vlastníka: pozemky p.č.902/1 a 871/10 - vlastník Hůla Jiří Ing., Žatecká 2092, 25228 Černošice. Na vlastníka je navíc uvalen exekuční příkaz k prodeji majetku.
Lokalita: Tehov u Říčan, Tehov, Středočeský
Datum konání: 24.2.2016 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  5.400.000,-Kč  7.400.000,-Kč  260.000,- Kč  5.400.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz