N 87/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 3+1 v obci Ostrava (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 616/9: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací od přítelkyně p. Kučerové,
která se účastnila místního šetření. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 3+1, nacházející se v 5.nadzemním podlaží panelového objektu s pěti nadzemními podlažími. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Byt je údajně v původním stavu. Vytápění je ústřední z dálkového zdroje, vč. teplé vody. K bytu náleží balkon. Výtah v domě není. Schody jsou terasové. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu.
Lokalita: Výškovice u Ostravy, Ostrava, Moravskoslezský
Datum konání: 16.3.2016 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  495.000,-Kč  700.000,-Kč  140.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz