D 3/2016 - Rodinný dům v obci Holešov (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 175: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly částečně změřeny a částečně odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní rodinný dům, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný. Má plochou střechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Vytápění v domě je zřejmě ústřední. Stav domu je průměrný, údržba je dostatečná. Stáří domu odhaduji na cca 25 roků. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, plyn a kanalizace do jímky. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby a porosty.
Lokalita: Žopy, Holešov, Zlínský
Datum konání: 9.3.2016 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  790.000,-Kč  1.850.000,-Kč  100.000,-Kč  925.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz