N 88/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Sušice (on-line)
Popis: Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. S jiným, než současným využitím se neuvažuje. Pozemky p.č. 98, 326 jsou zemědělského charakteru. Pozemek p.č. 33/2 je mokřadem. Ostatní pozemky nejsou hospodářsky využitelné. Jde o neplodnou půdu, popř. pozemky s nelesními a náletovými porosty.
Lokalita: Albrechtice u Sušice, Sušice, Plzeňský
Datum konání: 23.3.2016 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  160.000,-Kč  320.000,-Kč  40.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz