N 96/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!!Pozemky v obci Sušice (on-line)
Popis: Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. S jiným, než současným využitím se neuvažuje. Pozemky PK 484, 488, 489, 490, 491, 499, 501, 502, 647/2, 679, 680, 735, 743, 744 a GP 662 jsou zemědělského charakteru. Ostatní pozemky nejsou hospodářsky využitelné. Jde o neplodnou půdu, popř. pozemky s nelesními a náletovými porosty
Lokalita: Albrechtice u Sušice, Sušice, Plzeňský
Datum konání: 23.3.2016 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  520.000,-Kč  1.040.000,-Kč  150.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz