N 97/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Sušice - Vrabcov (on-line)
Popis: Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemky PK 246/3, p.č. 68, 147, 148/7, 149 a 225/2 jsou hospodářsky nevyužitelné. Ostatní pozemky jsou zemědělského charakteru, a jsou takto i užívány. S jiným využitím pozemků se nepočítá.
Lokalita: Vrabcov, Sušice, Plzeňský
Datum konání: 23.3.2016 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  590.000,-Kč  1.180.000,-Kč  170.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz