N 98/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Sušice - Dolní Staňkov (on-line)
Popis: Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemky PK 126 a 62 jsou hospodářsky nevyužitelné, pozemky PK 57, 58, 61 a 62 jsou využívány jako pastvina. Ostatní pozemky jsou zemědělského charakteru, a jsou takto i užívány. S jiným využitím pozemků se nepočítá.

Lokalita: Dolní Staňkov, Sušice, Plzeňský
Datum konání: 23.3.2016 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  258.000,-Kč  515.000,-Kč  70.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz