N 99/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Dlouhá Ves -Janovice u Sušice (on-line)
Popis: Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:

Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN):

• pozemek parc. č. 84 o výměře 16665 m2,

Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP):

• pozemek parc. č. 6 o výměře 31633 m2,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 429, v katastrálním území Janovice u Sušice, v obci Dlouhá Ves, okres Klatovy, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemky jsou zemědělského charakteru, a jsou takto i užívány. S jiným využitím pozemků se nepočítá.
Lokalita: Janovice u Sušice, Dlouhá Ves, Plzeňský
Datum konání: 23.3.2016 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  288.000,-Kč  575.000,-Kč  80.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz