N 100/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Dlouhá Ves - Platoř (on-line)
Popis: Pozemek p.č. 230/3 je zastavitelným pozemkem. Nachází se na polosamotě, poblíž objektu rodinné rekreace ev.č.62.
Ostatní oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemky jsou zemědělsky nevyužitelné, na většině se nacházejí nelesní porosty. S jiným využitím těchto pozemků se nepočítá.
Lokalita: Platoř, Dlouhá Ves, Plzeňský
Datum konání: 23.3.2016 v 14:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  95.000,-Kč  190.000,-Kč  25.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz