N 95/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Areál provozu pily v obci Zdounky (on-line)
Popis: Areál provozu pily.
Areál sestává z objektu č.p280, objektu č.p.281, dvou objektů bez č.p., a pozemků. Část areálu pod jedním oplocením je ve vlastnictví jiného subjektu. Tato část není předmětem ocenění. V areálu je provoz pily, vyrábějící stavební řezivo. Vybavení pily je ve vlastnictví společnosti Pila Zdounky s.r.o., která areál provozuje. Existence případné nájemní smlouvy nebyla potvrzena.
Objekt č.p. 280: je rodinný dům, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. V přízemí se nachází nevyužívaný byt dispozice 2+1 ve zhoršeném stavu, který neumožňuje užívání. V patře se nacházejí provozní prostory, užívané nájemcem jako kancelář, příruční sklady a sociální zázemí. Objekt je zděný, má mansardovou střechu. Krytina je plechová, bleskosvod není instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná, okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní dveře jsou náplňové a svlakové. Podlahy jsou z PVC, dlažby, parket a prken. Schody jsou celodřevěné podstandardní, do sklepa pak cihelné. WC je splachovací, v přízemí chybějící. Koupelna v objektu není. Vytápění je ústřední, ale nefunkční, bez kotle. V patře jsou elektrické přímotopy. Teplá voda jen z jednoho průtokového ohřívače u umyvadla v patře. Kuchyň v domě není. Dům je z roku 1927, stav je zhoršený, údržba nedostatečná. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace je do jímky.
Objekt č.p. 281: je využíván jako garáž, dílna, šatny pro zaměstnance se sociálním zázemím. Je zděný, přízemní, nepodsklepený. Má pultovou střechu, krytina je plechová, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, okna jsou dřevěná zdvojená. Vrata jsou plechová. Vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy jsou z dlažby, PVC a betonu. Vytápění je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Jiné vybavení není. Objekt je z 60.roků 20.století, stav je dobrý, údržba dostatečná. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod (z č.p.280), kanalizace do jímky.
Objekt bez č.p.na pozemku p.č. 227: Jde o objekt tzv. pilnice. Spodní část (podpilí) je zděná z cihel, vrchní část je dřevěná, jednostranně obíjená. Krov je sedlový, krytina je plechová, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou jednoduchá do kovových rámů, vrata jsou dřevěná. Objekt je starý cca 70 roků, stav je průměrný, odpovídající stáří bez rekonstrukce. Je napojen pouze na elektřinu. Strojní zařízení pily není předmětem ocenění.
Objekt bez č.p.na pozemku p.č. 229/2: Objekt je využíván jako garáž. Je zděný, má plochou a pultovou střechu. Krytina je z vlnovky. Bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, žlaby a svody chybějící. Fasáda je břízolitová, okna jsou jednoduchá do kovových rámů. Vrata jsou plechová, podlaha je
betonová. V objektu je zavedena elektřina. Stáří objektu je cca 50 roků, stav je průměrný.
Lokalita: Zdounky, Zlínský
Datum konání: 23.3.2016 v 15:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.300.000,-Kč  2.600.000,-Kč  260.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz