N 15/2003 - Zemědělská stavba v obci Sudice
Popis: Jednopodlažní hala, která původně sloužila jako kravín a v pozdější době byla přestavěna na vepřín. Objekt se nachází v areálu Zemědělského družstva Rapotice.
Znalci nebyl umožněn vstup do nemovitosti.
Lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
Datum konání: 3.9.2003 v 11:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  200.000,- Kč  400.000,- Kč  50.000,- Kč  210.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz