N 93/2015 - !!! UPUŠTĚNO !!! Podíl 1/2 na bytu 2+1 v obci Ostrava (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 1759/2: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací z KN. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 2+1, nacházející se v 1.nadzemním podlaží zděného objektu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Má sklonitou střechu, krytina je plechová, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní, vytápění ústřední etážové, WC splachovací. Výtah v domě není. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Stav nemovitosti je dobrý, dům je po revitalizaci. Parkování u domu je zhoršené.
Lokalita: Zábřeh nad Odrou, Ostrava, Moravskoslezský
Datum konání: 23.3.2016 v 15:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  100.000,-Kč  200.000,-Kč  25.000,-Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz