N 94/2015 - Rozestavěný rodinný dům v obci Stratov (on-line)
Popis: Rozestavěný rodinný dům bez čp/če: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Fotodokumentace byla pořízena přes okenní otvory. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rozestavěný rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, zdivo z cihelných tvárnic. Má sedlovou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod není dokončen, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je částečně zateplená do lepidla, částečně chybějící. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené, do obložkových zárubní. Podlahy jsou z dlažby a laminátu. Vybavení kuchyně je s linkou a elektrickým sporákem, WC a koupelna zřejmě standardní. Vytápění v domě je ústřední, dokončenost se nepodařilo zjistit. Stav domu je dobrý. Dům není dosud zkolaudován. Objekt je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, tlakovou kanalizaci.
Lokalita: Stratov, Středočeský
Datum konání: 23.3.2016 v 16:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.700.000,-Kč  2.300.000,-Kč  240.000,-Kč  1.700.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz