D 7/2016 - Rodinný dům v obci Rapšach (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 272: je situována v lokalitě se zástavbou rodinnými domy v obci Rapšach, katastrální území Rapšach, okres Jindřichův Hradec. Jedná se o rodinný dům č.p. 272 s pozemky parc. č. 103, 104. Objekt není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a půdu. Dům má sedlovou střechu, která je pokryta cementovými taškami. Stavebně - technický stav stavby je špatný a odpovídá stáří stavby, není prováděna běžná údržba. Předpokládá se rekonstrukce objektu. V obci je omezená občanská vybavenost, MHD a autobusová doprava. Přístup k parcele je po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Z místa je dobrá dostupnost do centra obce.
Svislá nosná konstrukce domu je zděná, stropy jsou dřevěné trámové, dřevěný krov a sedlová střecha. Střecha je pokryta cementovými taškami. Okna a dveře jsou dřevěné. Vnitřní omítky jsou hladké, v sociálním zázemí doplněné keramickým obkladem. Objekt není zateplen. Odpady rodinného domu jsou svedeny do veřejné kanalizace obce. Vytápění je řešeno jako lokální pomocí krbových kamen na tuhá paliva. Dům byl postaven v roce 1950. Stavebně - technický stav stavby je zanedbaný a odpovídá stáří stavby, není prováděna běžná údržba. Předpokládá se rekonstrukce objektu.
K domu náleží kůlna (zastavěná plocha nad 25 m2) a kopaná studna o hloubce 2,5 metrů. Kůlna je samostatně oceněna a v celkové ceně je zohledněna. Jedná se o kůlnu, která navazuje na obytnou část rodinného domu. Stavebně - technický stav kůlny je špatný, není prováděna běžná údržba. Předpokládá se rekonstrukce objektu.
Studna – jedná se o kopanou studnu o hloubce 2,50 metrů. Stáří studny je 85 let.
Trvalé porosty – ovocné dřeviny, vinná réva a okrasné rostliny
Pozemky – jedná se o dva pozemky: parcela č. 103 o výměře 173 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. Parcela č. 104 o výměře 303 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako ostatní plocha. Pozemky tvoří jednotný funkční celek. Příjezd a přístup je možný po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě obce. Z místa je dobrá dostupnost do centra obce.
Lokalita: Rapšach, Jihočeský
Datum konání: 16.3.2016 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  550.000,-Kč  800.000,-Kč  50.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz